Endes, een verzameling van gedreven ingenieurs met passie voor techniek. Wij ondersteunen zowel overheden als architecten voor de opmaak van technische lastenboeken, beschrijvingen, meetstaten, conceptnota’s en budgetramingen.

Als studiebureau technieken werken wij op de markten van industriële, residentiële, publieke, tertiaire en quartaire gebouwen (magazijnen, werkplaatsen, kantoren, appartementsgebouwen, aanleunwoningen, serviceflats, scholen, cultuur, gezondheidszorg…).

Onze passie voor techniek, die zich vertaalt in innovatieve en duurzame oplossingen, maakt dat wij uw partner kunnen zijn voor projecten van elke omvang en complexiteit. Van concept tot beheer, alles onder één dak.

Contacteer ons voor meer info in verband met onze diensten.

Missie

Endes streeft ernaar om als technisch studiebureau een wezenlijke bijdrage te leveren aan het succes van haar opdrachtgevers en waar mogelijk hun verwachtingen te overtreffen. Met een passie voor techniek richt Endes zich op complexe en omvangrijke projecten waarbij de technische uitdagingen groot zijn.

Visie

Endes wil de wensen en eisen van haar opdrachtgevers in professionele en innovatieve oplossingen vertalen. Wij richten ons op een prettige en duurzame relatie met onze opdrachtgevers op basis van wederzijds respect en vertrouwen.

We onderscheiden ons door een inhoudelijke kwaliteit en flexibiliteit, het nakomen van afspraken – in de breedste zin van het woord – en ons inlevingsvermogen in de problematiek van onze opdrachtgevers.

Ons kantoor streeft naar kwaliteit, niet naar kwantiteit.  Dat is en blijft ons sleutelwoord, elke dag opnieuw.

Doelstelling

De doelstelling van Endes is “een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de gebouwde omgeving”. Deze doelstelling realiseren wij door de integratie van bouwfysica, akoestiek, geluid, brandveiligheid, duurzaamheid en installatietechniek. Daardoor bereiken wij een optimum tussen bouwkundige en installatietechnische maatregelen.

Wij gaan niet zonder meer uit van ingewikkelde installaties, zeker niet wanneer dit met andere maatregelen te voorkomen is. Ook houden wij bij de advisering rekening met milieuvriendelijke oplossingen.