De doelstelling van Endes is “een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de gebouwde omgeving”. Deze doelstelling realiseren wij door de integratie van bouwfysica, akoestiek & geluid, brandveiligheid, duurzaamheid en installatietechniek. Daardoor bereiken wij een optimum tussen bouwkundige en installatietechnische maatregelen. Wij gaan niet zonder meer uit van ingewikkelde installaties, zeker niet wanneer dit met andere maatregelen te voorkomen is. Ook houden wij bij de advisering rekening met milieuvriendelijke oplossingen.

Kwaliteit

Sinds het prille begin beschikt Endes over een eigen kwaliteitszorgsysteem. Dit systeem bestaat onder andere uit een vaste werkwijze met controleprocedures en een database met registratie van documenten. Gedurende de hele looptijd van een project bewaken wij de kwaliteit ook door veelvuldig overleg met onze collega’s. De kwaliteit van het uiteindelijke project waarborgen wij door:

  •   goede principekeuzes
  •   heldere communicatie
  •   goede uitwerking van het ontwerp
  •   een goed bestek
  •   een intensieve controle van alle stukken van de uitvoerende partijen
  •   integraal advies van de bouwfysica en installatietechniek