HVAC

De nadruk bij het ontwerpen van deze installaties wordt vooral gelegd op rationeel energiegebruik, comfort en economische haalbaarheid. In voorontwerpfase wordt veel aandacht besteed aan een doordachte keuze van de luchtbehandelings-, verwarmings- en actieve of passieve koelinstallaties. Zowel de productie-installaties, distributie onderdelen als afgifte elementen worden zorgvuldig begroot en gekozen in functie van het budget en het verbruik.