De nadruk bij het ontwerpen van deze installaties wordt vooral gelegd op rationeel energiegebruik, comfort en economische haalbaarheid. In voorontwerpfase wordt veel aandacht besteed aan een doordachte keuze van de luchtbehandelings-, verwarmings- en actieve of passieve koelinstallaties. Zowel de productie-installaties, distributie onderdelen als afgifte elementen worden zorgvuldig begroot en gekozen in functie van het budget en het verbruik.